Nieuwsoverzicht

Coronavirus Update

Coronavirus Update


Door het coronavirus hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en hebben wij helaas onze dienstverlening moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om persoonlijke afspraken met ons te maken.

Administratie & Belastingadvies

 • Voor aangiften Inkomstenbelasting willen wij verzoeken de stukken in te leveren in onze brievenbus of per mail. Bij vragen nemen wij dan telefonisch contact op.
 • Voor aangiften Omzetbelasting willen wij U verzoeken de gebruikelijke stukken in te leveren in onze brievenbus of per mail. Bij vragen nemen wij dan telefonisch contact op.
 • Boekhoudbesprekingen zullen telefonisch plaatsvinden.

Wilt U veel bestanden naar ons verzenden? Dit kan via https://meinderink.wetransfer.com/

Verzekeringen & Hypotheken

 • Voor cliënten met een reisverzekering van Aegon, kunt U hier kijken, voor andere reisverzekeringen kunt U contact met ons opnemen.
 • Onder de ziekteverzuimverzekering voor Uw personeel is in praktisch alle gevallen corona gedekt, maar preventieve quarantaine is vaak uitgesloten.
 • Voor hypotheekafspraken geldt dat deze voorlopig telefonisch plaatsvinden.
   

Ons kantoor blijft gewoon geopend en wij blijven voor U telefonisch en per mail bereikbaar en aan het werk. 

Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en daarbij staat zowel de gezondheid en veiligheid van U en onze medewerkers voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Update 05-10-2020 (Toename besmettingen Haaksbergen)

In verband met de toename van het aantal besmettingen in Haaksbergen gaan wij de regels strenger handhaven. Vanaf nu is er echt geen toegang meer tot ons kantoor zonder afspraak. Vragen verzoeken wij U per mail of telefoon te stellen. BTW inleveren kan in het krat. U hoeft hiervoor niet aan te kloppen of dit te melden. Voor het ophalen van Uw gegevens willen wij U vragen om vooraf te bellen zodat wij dit kunnen klaarzetten. Zo voorkomen wij direct contact.

Indien U wel een afspraak hebt moet er een registratieformulier worden ingevuld en ook dient U een mondkapje te dragen.

Wij doen dit omdat in onze klantenkring steeds vaker Corona opduikt. Wij verzoeken U om begrip voor deze maatregelen.

Update 06-04-2020 (De NOW-regeling)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf NU een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

U kunt een tegemoetkoming krijgen van 90% van de loonkosten voor 3 maanden, en deze kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. Als voorschot wordt eerst 80% uitbetaald en later nog eens 10%.

Wat heeft U nodig?

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Klik hier om e.e.a. aan te vragen

Update 30-03-2020 (De "4.000-euro regeling")

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Klik hier om te kijken of U in aanmerking komt en om aan te vragen!

Ondernemers in financiële problemen (ROZ)

Let op: Wilt u een aanvraag doen voor de tijdelijke inkomensondersteuning vanwege het coronavirus? Klik hier

Uitstel van betaling bij banken en GBT en GBLT

Er zijn mogelijkheden om bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank een halfjaar uitstel van aflossing te krijgen op lopende leningen. Neem contact op met Uw bank om dit te regelen.

 • Voor ABN AMRO geldt dat alle Commercial Banking-klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro automatisch zes maanden uitstel van rente en aflossingen krijgen.
 • Voor Rabobank geldt dat een formulier per leningdeel moet worden ingevuld. Klik hier
 • Voor aanslagen OZB geldt dat U contact op kunt nemen met het GBT voor een uitstel van zes maanden. Klik hier
 • Voor aanslagen van het waterschap kunt U contact opnemen met het GBLT. Klik hier

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

U kunt vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). 

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Klik hier om uitstel van betaling aan te vragen!

Noodpakket voor banen en economie

Op dit moment wordt een groot noodpakket uitgerold door de overheid, waaronder uitstel van betaling van Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting en Vennootschapsbelasting. Verder kunnen wij Uw voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting verlagen. Indien U gebruik wilt van deze regelingen, danwel een van de andere tegemoetkomingen, neem dan contact met ons op via 053-5721533 of info@meinderink.nl.

De lijst van maatregelen staat op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Scroll to Top