Nieuwsoverzicht

Aanmelding maispercelen voor 15 Februari!

Aanmelding maispercelen voor 15 Februari!


Op bouwlandpercelen op zand- en lössgrond, waarop dit jaar maïs wordt geteeld, mag voor 15 maart geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. De betreffende percelen moeten uiterlijk 15 februari 2021 aangemeld worden bij RVO.nl.

Op de gemelde percelen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden voor 15 maart is een overtreding. Hetzelfde is het geval als maïs geteeld wordt op een perceel dat niet uiterlijk op 15 februari 2021 gemeld is. Het is wel mogelijk een gemeld perceel uiterlijk 14 maart terug te trekken. De maatregelen zijn niet van toepassing voor de teelt van maïs overeenkomstig de biologische productiemethode en de teelt van suikermaïs onder folie.

Belangrijke data in de komende periode zijn:

T/m 12 februari 2021
Openstelling subsidieregeling voor jonge landbouwers

T/m 15 februari 2021
Aanmelding maïspercelen op zand- en lössgronden

1 maart 2021
Openstelling Gecombineerde opgave

T/m 15 mei 2021
Aanmelding stikstofdifferentiatie

T/m 1 juni 2021
Aanmelding equivalente maatregel akkerbouw

Scroll to Top